Skip to Content

UPPSTARTSTRÄFF!

Hembygdsgården Mörby den 29 april klockan 9:30
Alla som vill vara delaktiga i verksamhetens arbete samt aktiviteter vid Hembygdsgården.
Föreningens arbete består av dokumentation om nutid, bevarande av arkivet, släktforskning.
Underhåll av våra byggnader och grönytor, visning av gården för besökare samt ha serveringen öppen.
Viktigt att också diskutera Hembygdsgårdens framtid.
Kaffeservering!

Varmt Välkomna!