Skip to Content

Arkivens dag, Lördag 13 nov 13.00-15.00

Arkivens dag och Roteträff.
Åkerby, Åkerbytorp, Ytterbyoch Valnäs rotrar kl. 15-17.
Kaffeförsäljning
Varmt välkomna