Skip to Content

Återvunna stigar från förr

Tisdagen den 13 sep. 2016 kl:18.00
träffas vi och diskuterar vägar förr i tiden.
Några medlemmar från studiegruppen “kyrkstigar
från förr” berättar om sitt arbete och dokumentation.
Bildutställningen med foton från trakten fortsätter.
Arkivet är öppet och fika som vanligt.
Välkommen.
Gamla vägen till kyrkan