Skip to Content

Kontakt oss gärna

Hembygdsgårdens adress: Mörby 715, Stora Mellösa belägen mellan
Stora Mellösa och Odensbacken, se avtagsväg till
Segersjö ca: 2 km in på denna väg. Skylt Hembygdsgård.
Yvonne Bergmark ordförande telefon/sms 076-3162059. bergmarks@gmail.com
Elisabet Jonsson, sekreterare 019-445129 elisabet-jonsson@hotmail.com
Sune Jansson, underhållning och ljudansvarig mm. 019-445389, sune@ateljehandkonst.com

Webmaster: Sune Jansson, 019-445389, sune@ateljehandkonst.com